28th Beijing Yanjing Beer International Festival opens

The 28th Beijing Yanjing Beer International Festival kicks off at Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park in Beijing on June 28, 2019. [Photo by Ouyang Xiaojuan/tuku.qianlong.com]

The 28th Beijing Yanjing Beer International Festival kicks off at Shunyi Olympic Rowing-Canoeing Park in Beijing on June 28, 2019. [Photo by Ouyang Xiaojuan/tuku.qianlong.com]

您可能还会对下面的文章感兴趣: